Thông Đen dáng hoành 1

Liên hệ

Người Nhật gọi thông đen là vua của các loại Bonsai. Thông đen Nhật có sức sống mạnh mẽ, cây dẻo dai, dáng xù xì thô ráp như sự bền bỉ, chí khí của người quân tử.
Xóa
Liên hệ: 0989 688 888