Cây Hoa Phong Linh 1

Liên hệ

Đây là giống cây mới cho hoa lớn màu vàng tươi sặc sỡ. Thân và lá đẹp. Cây có kích thước nhỏ, cao khoảng 5 – 8 m, trong điều kiện tối ưu có thể đạt đến 15 m. Tốc độ sinh trưởng nhanh. Cây chịu sáng. Điều kiện trồng: đất màu mỡ cao, tươi xốp, đủ ẩm nhưng không ngập úng.
Xóa
Liên hệ: 0989 688 888