Tùng La Hán dáng trực 487

Liên hệ

Trong tuyết sương lạnh lẽo, ác liệt, cây tùng vẫn xanh tươi, đứng vững trước những thử thách của thời gian.  Đó chính là phẩm chất của người quân tử,  của đấng trượng phu giữ vững khí tiết, bất chấp mọi gian khổ trước những biến cố dữ dội của đời mình.

Xóa
Liên hệ: 0989 688 888