Tùng La hán dáng trực 23

Liên hệ

Tùng La Hán là cây thân mộc, có thể chịu hạn tốt, thích nhiệt độ nóng ẩm (nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt là trong khoảng từ 18-25oC).

Xóa
Liên hệ: 0989 688 888