Cây Trà Nhật 6

Liên hệ

“Vua chơi lan, quan chơi trà”, hoa trà từ lâu đã được giới sành cây xếp vào dòng “kỳ hoa dị thảo”.

Liên hệ: 0989 688 888